ข้อตกลง
- หากไม่ทำการสมัครใช้งานระบบก่อน จะไม่สามารถเลือกโครงการคัดเลือกใดๆ ได้
- การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
- ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา  ฝ่ายวิจัยและวิชาการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7520-1721,0-7520-1770 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

  ระบบรับสมัครรับตรง ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง

ประกาศจากงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ไม่มีประกาศ

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งาน

นักเรียนต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนในครั้งแรกโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เข้าไปสมัครในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ สมัครเข้าใช้งาน คลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานแล้ว

สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานและได้รับรหัสผ่านทางอีเมลแล้ว  สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันทีเพื่อทำการสมัคร/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/พิมพ์ใบสมัครในโครงการที่สมัครเอาไว้แล้ว/พิมพ์ใบจ่ายเงิน/ตรวจสอบการจ่ายเงินและอื่นๆ

สำหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่าน

นักเรียนที่ลืมรหัสผ่านการเข้าใช้ระบบ สามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ คลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขอีเมล์

  • หากนักเรียนสมัครใช้งานระบบด้วยอีเมล์ที่ผิด หรือไม่สามารถเข้าอีเมล์เพื่อที่จะไปรับรหัสผ่านได้ให้รอ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่
  • สำหรับผู้ที่ยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว หากลืมรหัสผ่านและจำอีเมล์ที่เคยสมัครไว้ไม่ได้ให้ทำการสมัครอีเมล์ใหม่ จากนั้นให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุอีเมล์ใหม่ในสำเนาบัตรดังกล่าว) โดยส่งทางโทรสาร (FAX) ไปยังงานรับนักศึกษา หมายเลข 0-7520-1711